Tin Tức Đồ Cổ

bộ tranh đã thất tán hơn 100 năm

cvth201404140f529351-e656-4718-a0c9-bf17b4418901 Bộ tranh gồm 54 bức, trên mỗi bức đều có ghi các thông tin về địa vị, chức tước, phẩm hàm của các nhân vật bằng hai thứ chữ Pháp và Hán. Phẩm phục hòng tử – công chúa – phò mã Nhân dịp Festival Huế 2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô