Ống cắm bút thời vua Càn Long

635333503963416041.JPG Một vật trang trí tinh xảo bằng gỗ được sử dụng làm chặn cửa trong suốt 40 năm hóa ra lại là một cổ vật Trung Hoa có trị giá lên đến 420,000 USD. Hiện vật cao 22,86cm (9 inch) này là một chiếc ống đựng bút lông được chạm khắc tinh tế, có niên

Giám Định Đồ Cổ – Kiến Thức Đồ Cổ – Giám Định Cổ Vật