đồ cổ việt

Một thuở nhung gấm lụa là vàng trong lịch sử Việt Nam

cvth201403074af1371e-fe77-44be-9c52-117739c0043e Nhà nghiên cứu văn hóa- mỹ thuật cổ Việt Nam và sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn lại vừa ra mắt cuốn sách thứ tư trong bộ sách nghiên cứu- khảo cứu và sưu tầm cổ vật thời Nguyễn mang tên “Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn 1802-1945”. Một thuở nhung gấm lụa

Hai sắc phong của vua Nguyễn được trả giá gần 100 triệu đồng